Ilustrowny Przegląd Filatelistyczny,  rok 1926, numer 4(11)

Krzyżanowski Jerzy Czy należy znaczki kupować1-2
Szramczenko S. Ostatnie znaczki pocztowe Ukrainy Zachodniej z r. 19202
Piaskowski A. B. Co mówi biblja o gońcach pokoju i gońcach wojny3-4
Biełonogow N. Falsyfikaty rosyjskich znaczków 5 rubl. z roku 18585-6
Rozmaitości6-7
Reklama8
Nowości9
Reklama10

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.