Ilustrowny Przegląd Filatelistyczny,  rok 1928, numer 7-9(38-40)

Filatelistyka polska w oświetleniu zagranicy71-72
Mikstein Stanisław Znaczki wydania krakowskiego ze stycznia 1919 roku (ciąg dalszy)72-77
Wiadomości pocztowe77-78
Polonica u obcych78
Bibljografja79
Poczta lotnicza80
Rozmaitości80-81
Reklama82

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.