Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 2000, numer 1(1)

Redakcja Zostań przyjacielem Pomorskich Wiadomości Filatelistycznych2
Nota od redaktora3
Reklama4
Komunikat Zarządu Okręgu PZF w Gdańsku5
Dunst Janusz "Sydney 2000 w Gdańsku" Igrzyska olimpijskie na znakach pocztowych6-7
Vogels Hans, Krupa Krzysztof Poczta zeppelinowa z Portu Gdańsk 1932-19338-16
Kłosiński Andrzej Szczyt i zmierzch poczty zeppelinowej17
Hadaś Edward 75-cio lecie uruchomienia Polskiego Urzędu Pocztowo-Telegraficznego nr 3 w Wolnym Mieście Gdańsku18-20
Hejmowski Klemens Okręty Marynarki Wojennej RP21
Hejmowski Klemens Szkola Podstawowa nr 17 w Gdyni imienia wiceadmirała Józefa Unruga22-23
Hejmowski Klemens 650-cio lecie Pucka23
Więcław Waldemar Liga Morska Wstęp i dokumentacja filatelistyczna (1)24-25
Lemańska Domicela Grupa Gdańska klubu PZF św. Gabriel26-28
Kłosiński Andrzej Nieznane lub mało znane (Z teki zbieracza calości pocztowych) - Nieznany gdański stempel.29
Kłosiński Andrzej Nieznane lub mało znane (Z teki zbieracza calości pocztowych) - Formularz "Esperanta"30
Kłosiński Andrzej Nieznane lub mało znane (Z teki zbieracza calości pocztowych) - Datownik prowizoryczny z Kolbud30
Bruski Klemens Zaczęlo się od karty korespondencyjnej. Poczta na widokówce.31-32
Pelczar Piotr Wojna o stempel pocztowy.33-34
Hadaś Edward Jak powstają rarytasy filatelistyczne35
Hadaś Edward Okiem podróżnika Wipa 200036-37
Hadaś Edward, Zwierzycki Heinz E. Datowniki, kartki i formularze pocztowe (Próba skatalogowania)38-40

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.