Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 2000, numer 2(2)

Redakcja Zostań przyjacielem Pomorskich Wiadomości Filatelistycznych2
Vogels Hans, Krupa Krzysztof Pieczątki naglówkowe Poczty Polskiej w WM Gdańsku w latach 1920-19394-9
Zrój Roman Poczta dyliżansowa10-17
Kosiarz Edmund Od Pucka do Poczty Podwodnej18-19
Hejmowski Klemens Polskie rybołówstwo morskie20-23
Więcław Waldemar Liga Morska - organizator imprez morskich24-27
Kłosiński Andrzej Nieznane lub mało znane (Z teki zbieracza calości pocztowych) - Datownik prowizoryczny z Przywidza28
Kłosiński Andrzej Nieznane lub mało znane (Z teki zbieracza calości pocztowych) - Nieznana poczta balonowa28
Kłosiński Andrzej Nieznane lub mało znane (Z teki zbieracza calości pocztowych) - W przededniu 80 rocznicy poznańskiego "Aero-Targu"28
Komunikat Zarządu Okręgu PZF w Gdańsku29
Dunst Janusz 5-12 sierpnia 2000 r Krajowa Wystawa Filatelistyczna "Sydney 2000"30-31
Laury dla Gdańska - Srebro z Sydney32
Euro Cuprum 200132
Dunst Janusz Igrzyska olimpijskie a polityka33-34
Dunst Janusz Inflacja olimpijska35
Bruski Klemens Pocztowy Tczew36-37
Morawski Jerzy Znaczki opłat lokalnych - wstęp38-42

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.