Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 2003, numer 1(7)

Krupa Krzysztof Do przodu2
Komunikat Zarządu Okręgu PZF w Gdańsku3
Vogels Hans Notatki z historii Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. 3. Zagraniczne telegramy Komisarza Generalnego 1931-324-7
Boulay du Giles Rarytas pocztowo-kolejowy z 1932 r. Prasowy list dworcowy.8-9
Więcław Waldemar Mało znana usterka druku na znaczku (PZP nr 634)10-11
Mąka Zdzisław, Michałowski Władysław Niekonwencjonalna komunikacja pocztowa w aglomeracji szczecińskiej w XIX i XX w (2)12-19
Więcław Waldemar Liga Morska (7) Próby znaczków wydania Liga Morska20-29
Sufczyński Henryk Całostki pod lupą. Jaki był faktyczny nakład Cp 232, Cp 232I i Cp 232II30-35
Sufczyński Henryk Czy istnieje drugi nakład Cp 10336-38
Sufczyński Henryk Klasyfikacja kartek pocztowych wydanych w Polsce w latach 1944-2000. Korekty do Fischera.39-45
Sufczyński Henryk Dwa nakłady kartki pocztowej Cp 109446-47
Hejmowski Klemens Polskie rybołówstwo morskie (3)48-55
Hejmowski Klemens Posrednictwo pocztowe na s/s Fryderyk Chopin56-57
Hejmowski Klemens Fregata rakietowa ORP "Ge. Tadeusz Kościuszko"58-59
Hejmowski Klemens Pośrednictwo pocztowe ORP "Błyskawica" uzupełnienie60
Skibniewski Mirosław Datownik z m/s Batory61
Hadaś Edward Ciekawy walor WMG - Druk z "odciążeniem"62-63
Kłosiński Andrzej Nieznane lub mało znane - Urząd niedoręczalnych przesyłek w Gdańsku64-65
Kłosiński Andrzej Nieznane lub mało znane - Dyrekcja Poczt i Telegrafów na Pomorze65-66
Kłosiński Andrzej Nieznane lub mało znane - Prowizorium 1945 Sopoty66-68
Kaziński Jarosław Autograf69-70
Wściubiak Łukasz Półfinał XLI Mlodzieżowego Konkursu Filatelistycznego "Unia Europejska"71-74
Lemańska Domicela Papieskie rocznice75-76
Hadaś Edward Mare Balticum77
Frąckiewicz Janusz Poczta PWF - cenzury78-79
Fundusz prasowy "PWF"80

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.