Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 2005, numer 1(9)

Krupa Krzysztof Do czytelników3
Kaziński Jarosław Medale naszych wystawców w 2004 r.4-6
Hadaś Edward Wokół katalogu wystawy - 400 lat Gdańskiej ordynacji pocztowej7-9
Wściubiak Łukasz XLIII Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny "Światowe Dziedzictwo Kultury UNESCO"10-12
Kłosiński Andrzej Terytorialny podział gdańskiego Okręgu Poczt i Telegrafów w marcu 1946 r13-26
Vogels Hans Urzędowe stemple Portu Gdańsk uzyte pocztowo26-29
Vogels Hans Fioletowe datowniki Portu Gdańsk30-32
Zimnicki Jerzy Feldpost Marienburg 1939-194533-46
Więcław Waldemar Pamiątki filatelistyczne po gdyńskiej wystawie z 193947-55
Sufczyński Henryk Karnety okolicznościowe wydane w Wolnym Miescie Gdańsku56-76
Sufczyński Henryk, Ziółkowski Wojciech Mało znane usterki na znaczkach Wolnego Miasta Gdańska77-79
Vostatek Miroslav, Żurawski Witold Dowództwo XX Okręgu Wojskowego Wehrmachtu w Gdańsku80-81
Sufczyński Henryk, Ziółkowski Wojciech Karty pocztowe wydane z okazji Święta Prasy Młodzieżowej i Sportowej82-84
Sufczyński Henryk, Ziółkowski Wojciech Karty pocztowe o tematyce olimpijskiej z nadrukami okolicznosciowymi lub lekstami PKOL85-101
Sufczyński Henryk, Ziółkowski Wojciech Przewartościowania bytomskie z 1982 roku102-106
Sufczyński Henryk, Ziółkowski Wojciech Nieznana odmiana kartki pocztowej Wolnego Miasta Gdańska Cp 31107-108
Kołosow-Rybczyński Lew Agencyjny stempelek poczty w Repplinie k. Starogardu109
Wściubiak Łukasz Niekatalogowane znaki cenzury korespondencji z lat 1918-1920110-112
Sufczyński Henryk, Ziółkowski Wojciech Co to za kasownik113-114
Frąckiewicz Janusz Śladami naszych publikacji115-117
Kłosiński Andrzej Nieznane lub mało znane rozmaitości - XXI Indywidualne MP w Boksie z błędem118-119
Kołosow-Rybczyński Lew Historia poczty w Dawidgródku120-123
Kołosow-Rybczyński Lew Pieczęć z Równicy124-126
Kołosow-Rybczyński Lew Za co dopłata127-128
Więcław Waldemar Dziedzictwo poczty Pomorza Środkowego129-130
Wściubiak Łukasz 60 lat Urzędu Pocztowego Malbork 1 (1945-2005)131-132
Więcław Waldemar Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "700 lat Iławy"133
Jeziorowski Karol Wystawa Filatelistyczna "Wielkiemu Rodakowi - Poczta Polska"134-135
Kartka z biskupem136
Pokaz w Wejherowie137
Fundusz prasowy "PWF"138

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.