Przegląd Filatelistyczny (Polish Philatelic Review),  rok 1948, tom 1, nr 1

Gryżewski Tadeusz Nieząbkowane znaczki waluty złotowej3-4
Nowości polskie5-6
Nowości europejskie7-12
Nasza okładka12

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.