Przegląd Filatelistyczny (Polish Philatelic Review),  rok 1948, tom 1, nr 3

Winiarski Roman 30 lat znaczka czechosłowackiego51-52
Adamski Stanisław Kilka informacji o znaczkach drukowanych w Moskwie52-53
Nowości polskie54-55
Orłowski Witold Znaczki polskie na cenzurowanym56-58
Gryżewski Tadeusz Kulturalnym i niekulturalnym w odpowiedzi59
Godlewski Heronim Coś i dla pań60-61
Nasza okładka61
Gawęda z Czytelnikami62
Czy wiecie, że62
Scharmach Tadeusz Historia i pochodzenia znaczka pocztowego (II)63-64
Nowości europejskie65-70
Winiarski Roman Lekcja filatelistyki nr 270-71
Z życia stowarzyszeń filatelistycznych72
Nasze ploteczki73

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.