Przegląd Filatelistyczny (Polish Philatelic Review),  rok 1948, tom 2

Gawęda z czytelnikami126-126
Fierla Jan Poczta polska w Wielkiej Brytanii127-130
Pokłosie pierwszej ankiety131-132
Orłowski Witold Gdańskie agencje pocztowe (Z prac nad historią poczty na terenie byłego Wolnego Miasta Gdańska - II)133-134
Mikstein Stanisław Znaczki po 25 i 50 gr z 1944 r. drukowane w Moskwie135-136
Gromski Antoni Był tylko jeden nakład znaczków 25 gr z orłem, czerwonych, drukowanych rotograwiurą136-137
Wystawy. Praga 1950137
Mikstein Stanisław Projekty polskich znaczków137
Nowości polskie138-139
Nowości europejskie140-146
Nowości zamorskie145-145
Winiarski Roman Lekcja filatelistyki nr 9146-147
Bibliografia147
Przegląd prasy147-148
Ze specjalizowanego zbioru148
"POLPEX" Jubileuszowa wystawa Klubu "POLONUS" w Chicago149-150
Nasze ploteczki151
Kronika fałszerstw152
Z życia stowarzyszeń filatelistycznych153
Gryżewski Tadeusz Tajemnica Franka wyjaśniona3-5
Gawęda z Czytelnikami5
Mikstein Stanisław Niekonsekwencje w obecnym katalogowaniu znaczków polskich (1)6-7, 22
Danowski Czesław O poczcie międzyobozowej w Niemczech (4) Znaczki i całostki pocztowe używane przez Pocztę Obozów Polskich w Niemczech8-9
Mikstein Stanisław Projekt zasad katalogowania polskich znaczków pocztowych (3)10-13
Nasza okładka13
Nowości polskie14
Nowości europejskie15-17
Nowości zamorskie17
Winiarski Roman Lekcja filatelistyki nr 518-19
Brandt Jerzy Środkowo-amerykańskie prowizoria noworoczne20-21
Gryżewski Tadeusz Falsyfikaty znaczków poczty miejskiej w Zawierciu22
Nasze ploteczki23
Z życia stowarzyszeń24
Giergielewicz Stefan W trosce o kadry młodych filatelistów31-32
Mikstein Stanisław Znaczki dopłaty po 1,5 i 10 koron wydania krakowskiego33-35
Gawęda z Czytelnikami35
Orłowski Witold Znaczki polskie na cenzurowanym36-39
Mikstein Stanisław Niekonsekwencje w obecnym katalogowaniu znaczków polskich (2)40-41, 52
Nowości polskie42-43
Nowości europejskie44-47
Bibliografia48
Przegląd prasy48
Winiarski Roman Lekcja filatelistyki nr 648-49
Gryżewski Kazimierz Sport i filatelistyka50-51
Nasza okładka51
Wystawy52
Projekty niezrealizowanych znaczków getta łódzkiego52
Nasze ploteczki53
Cedrowski Witold Kronika fałszerstw. O ekspertyzie znaczków polskich54
Z życia stowarzyszeń55
Herwich Maksymilian 75-lecie UPU63-64
Kukulski Zbigniew Sprawa "Katalogu Gryżewskiego" w świetle artykułu jego autora65-66
Mikstein Stanisław Sprostowanie66
Adamski Stanisław O kasownikach okolicznościowych67-68
Wystawy68
Gryżewski Tadeusz Polska poczta polowa w 1939 roku69-71
Orłowski Witold Gdańskie pośrednictwa pocztowe (2)71
Gromski Antoni Był tylko jeden nakład znaczków 25 gr z orłem, czerwonych, drukowanych rotograwiurą72-73
Nowości polskie74-75
Polskie Muzeum Poczty na wystawach międzynarodowych75
Nowości europejskie76-80
Nowości zamorskie80
Winiarski Roman Lekcja filatelistyki nr 780-81
Przegląd prasy81-82
Duński Marian Trzyzłotowy Mościcki za 2 grosze82
Nasza okładka83
Ze specjalizowanego zbioru84
Nasze ploteczki85
Znaczki Republiki Indonezyjskiej86
Znaczki polskie w USA87
Z życia stowarzyszeń filatelistycznych88
Gawęda z Czytelnikami94
Gryżewski Tadeusz Karty pocztowe wydania łódzkiego95-96
Mikstein Stanisław Niekonsekwencje w obecnym katalogowaniu znaczków polskich (3)97-98
Orłowski Witold Gdańskie agencje pocztowe (Z prac nad historią poczty na terenie byłego Wolnego Miasta Gdańska - II)99-102
Mikstein Stanisław Projekty polskich znaczków103
Gryżewski Tadeusz Echa artykułu "O poczcie międzyobozowej w Niemczech"103
Majewski Marek Stulecie znaczka francuskiego103
Ze specjalizowanego zbioru104
Kronika fałszerstw105
Jankowski Marian Kilka uwag na marginesie "Projektu zasad katalogowania polskich znaczków pocztowych"106-106
Wystawy. Praga 1950106
Nowości polskie107
Nowości europejskie108-13
Nowości zamorskie113
Bibliografia114
Przegląd prasy114
Winiarski Roman Lekcja filatelistyki nr 8114-115
Brandt Jerzy Czarny Pens, blond Cerera… i co z tego wynikło116-117
Nasze ploteczki118-119
Sumujemy wyniki pierwszej ankiety120
Z życia stowarzyszeń121

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.