Przegląd Filatelistyczny (Polish Philatelic Review),  rok 1948-1949, tom 1

Gryżewski Tadeusz Nieząbkowane znaczki waluty złotowej3-4
Nowości polskie5-6
Nowości europejskie7-12
Nasza okładka12
Schopp Adolf IMABA 194819-21
Orłowski Witold Gdańskie pośrednictwa pocztowe (Z prac nad historią poczty na terenie byłego Wolnego Miasta Gdańska)21-23
Scharmach Tadeusz Historia i pochodzenia znaczka pocztowego (I)25-26
Godlewski Heronim Mankamenty polskiej filatelii26-27
Gryżewski Tadeusz Znaczki powstańcze dzielnicy Mokotów28-29
Danowski Czesław O poczcie międzyobozowej w Niemczech (1) Powstanie i działalność Polskiej Poczty Międzyobozowej w Niemczech30-32
Nasza okładka32-32
Nowości polskie33-34
Nowości europejskie34-38
Winiarski Roman Lekcja filatelistyki nr 138-39
Gabinet osobliwości39
Kronika39
Łosoś w galarecie z przedrukiem40-41
Z własnego podwórka41
Ploteczki42
Winiarski Roman 30 lat znaczka czechosłowackiego51-52
Adamski Stanisław Kilka informacji o znaczkach drukowanych w Moskwie52-53
Nowości polskie54-55
Orłowski Witold Znaczki polskie na cenzurowanym56-58
Gryżewski Tadeusz Kulturalnym i niekulturalnym w odpowiedzi59
Godlewski Heronim Coś i dla pań60-61
Nasza okładka61
Gawęda z Czytelnikami62
Czy wiecie, że62
Scharmach Tadeusz Historia i pochodzenia znaczka pocztowego (II)63-64
Nowości europejskie65-70
Winiarski Roman Lekcja filatelistyki nr 270-71
Z życia stowarzyszeń filatelistycznych72
Nasze ploteczki73
Godlewski Heronim Felieton przedświąteczny82-85
Haak Edmund O wydanych na Helu znaczkach niemieckiej poczty polowej85-86
Mikstein Stanisław Projekt zasad katalogowania polskich znaczków pocztowych (1)87
Scharmach Tadeusz Historia i pochodzenia znaczka pocztowego (III)88-89
Danowski Czesław O poczcie międzyobozowej w Niemczech (2) Znaczki i całostki pocztowe używane przez Pocztę Obozów Polskich w Niemczech90-91
Wystawa filatelistyczna w Tarnowie92-93
Gryżewski Tadeusz Kulturalnym i niekulturalnym w odpowiedzi93
Nowości polskie94-95
Nowości europejskie96-98
Nowości zamorskie99
Bibliografia100
Winiarski Roman Lekcja filatelistyki nr 3100-102
Przegląd prasy101-102
A jednak Hill102
Z życia stowarzyszeń filatelistycznych103
Nasze ploteczki104
Rachmanow Włodzimierz Nieznane znaczki "Generalnej Gubernii"115-116
Gryżewski Tadeusz Kulturalnym i niekulturalnym w odpowiedzi116-117
Danowski Czesław O poczcie międzyobozowej w Niemczech (3) Znaczki i całostki pocztowe używane przez Pocztę Obozów Polskich w Niemczech118-119
Nasza okładka119
Winiarski Roman "JUDENPOST" znaczki łódzkiego getta120-121
Wystawy filatelistyczne121
Scharmach Tadeusz Historia i pochodzenia znaczka pocztowego (IV)122-123
O "ojcach" i "ojczymach" znaczka pocztowego124
Nowości polskie125-127
Nowości europejskie128-131
Nowości zamorskie132
Bibliografia132
Winiarski Roman Lekcja filatelistyki nr 4132-133
Przegląd prasy133
Mikstein Stanisław Projekt zasad katalogowania polskich znaczków pocztowych (2)134-137
Z życia stowarzyszeń filatelistycznych138
Kronika fałszerstw. Falsyfikaty znaczków krakowskich z 1919 r.138
Gawęda z Czytelnikami139
Nasze ploteczki140

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.