Przegląd Filatelistyczny (Polish Philatelic Review),  rok 1949, tom 1, nr 5

Rachmanow Włodzimierz Nieznane znaczki "Generalnej Gubernii"115-116
Gryżewski Tadeusz Kulturalnym i niekulturalnym w odpowiedzi116-117
Danowski Czesław O poczcie międzyobozowej w Niemczech (3) Znaczki i całostki pocztowe używane przez Pocztę Obozów Polskich w Niemczech118-119
Nasza okładka119
Winiarski Roman "JUDENPOST" znaczki łódzkiego getta120-121
Wystawy filatelistyczne121
Scharmach Tadeusz Historia i pochodzenia znaczka pocztowego (IV)122-123
O "ojcach" i "ojczymach" znaczka pocztowego124
Nowości polskie125-127
Nowości europejskie128-131
Nowości zamorskie132
Bibliografia132
Winiarski Roman Lekcja filatelistyki nr 4132-133
Przegląd prasy133
Mikstein Stanisław Projekt zasad katalogowania polskich znaczków pocztowych (2)134-137
Z życia stowarzyszeń filatelistycznych138
Kronika fałszerstw. Falsyfikaty znaczków krakowskich z 1919 r.138
Gawęda z Czytelnikami139
Nasze ploteczki140

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.