Przegląd Filatelistyczny (Polish Philatelic Review),  rok 1949, tom 2, nr 10

Gawęda z czytelnikami126-126
Fierla Jan Poczta polska w Wielkiej Brytanii127-130
Pokłosie pierwszej ankiety131-132
Orłowski Witold Gdańskie agencje pocztowe (Z prac nad historią poczty na terenie byłego Wolnego Miasta Gdańska - II)133-134
Mikstein Stanisław Znaczki po 25 i 50 gr z 1944 r. drukowane w Moskwie135-136
Gromski Antoni Był tylko jeden nakład znaczków 25 gr z orłem, czerwonych, drukowanych rotograwiurą136-137
Wystawy. Praga 1950137
Mikstein Stanisław Projekty polskich znaczków137
Nowości polskie138-139
Nowości europejskie140-146
Nowości zamorskie145-145
Winiarski Roman Lekcja filatelistyki nr 9146-147
Bibliografia147
Przegląd prasy147-148
Ze specjalizowanego zbioru148
"POLPEX" Jubileuszowa wystawa Klubu "POLONUS" w Chicago149-150
Nasze ploteczki151
Kronika fałszerstw152
Z życia stowarzyszeń filatelistycznych153

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.