Przegląd Filatelistyczny (Polish Philatelic Review),  rok 1949, tom 2, nr 7

Giergielewicz Stefan W trosce o kadry młodych filatelistów31-32
Mikstein Stanisław Znaczki dopłaty po 1,5 i 10 koron wydania krakowskiego33-35
Gawęda z Czytelnikami35
Orłowski Witold Znaczki polskie na cenzurowanym36-39
Mikstein Stanisław Niekonsekwencje w obecnym katalogowaniu znaczków polskich (2)40-41, 52
Nowości polskie42-43
Nowości europejskie44-47
Bibliografia48
Przegląd prasy48
Winiarski Roman Lekcja filatelistyki nr 648-49
Gryżewski Kazimierz Sport i filatelistyka50-51
Nasza okładka51
Wystawy52
Projekty niezrealizowanych znaczków getta łódzkiego52
Nasze ploteczki53
Cedrowski Witold Kronika fałszerstw. O ekspertyzie znaczków polskich54
Z życia stowarzyszeń55

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.