Przegląd Filatelistyczny (Polish Philatelic Review),  rok 1949, tom 2, nr 8

Herwich Maksymilian 75-lecie UPU63-64
Kukulski Zbigniew Sprawa "Katalogu Gryżewskiego" w świetle artykułu jego autora65-66
Mikstein Stanisław Sprostowanie66
Adamski Stanisław O kasownikach okolicznościowych67-68
Wystawy68
Gryżewski Tadeusz Polska poczta polowa w 1939 roku69-71
Orłowski Witold Gdańskie pośrednictwa pocztowe (2)71
Gromski Antoni Był tylko jeden nakład znaczków 25 gr z orłem, czerwonych, drukowanych rotograwiurą72-73
Nowości polskie74-75
Polskie Muzeum Poczty na wystawach międzynarodowych75
Nowości europejskie76-80
Nowości zamorskie80
Winiarski Roman Lekcja filatelistyki nr 780-81
Przegląd prasy81-82
Duński Marian Trzyzłotowy Mościcki za 2 grosze82
Nasza okładka83
Ze specjalizowanego zbioru84
Nasze ploteczki85
Znaczki Republiki Indonezyjskiej86
Znaczki polskie w USA87
Z życia stowarzyszeń filatelistycznych88

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.