Przegląd Filatelistyczny (Polish Philatelic Review),  rok 1949, tom 2, nr 9

Gawęda z Czytelnikami94
Gryżewski Tadeusz Karty pocztowe wydania łódzkiego95-96
Mikstein Stanisław Niekonsekwencje w obecnym katalogowaniu znaczków polskich (3)97-98
Orłowski Witold Gdańskie agencje pocztowe (Z prac nad historią poczty na terenie byłego Wolnego Miasta Gdańska - II)99-102
Mikstein Stanisław Projekty polskich znaczków103
Gryżewski Tadeusz Echa artykułu "O poczcie międzyobozowej w Niemczech"103
Majewski Marek Stulecie znaczka francuskiego103
Ze specjalizowanego zbioru104
Kronika fałszerstw105
Jankowski Marian Kilka uwag na marginesie "Projektu zasad katalogowania polskich znaczków pocztowych"106-106
Wystawy. Praga 1950106
Nowości polskie107
Nowości europejskie108-13
Nowości zamorskie113
Bibliografia114
Przegląd prasy114
Winiarski Roman Lekcja filatelistyki nr 8114-115
Brandt Jerzy Czarny Pens, blond Cerera… i co z tego wynikło116-117
Nasze ploteczki118-119
Sumujemy wyniki pierwszej ankiety120
Z życia stowarzyszeń121

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.