Przegląd Filatelistyczny (Polish Philatelic Review),  rok 1949, tom 3, nr 11

Gawęda z Czytelnikami2
Jaki znaczek otrzymamy 1.1.1950 r.3-4
Gryżewski Tadeusz Ciechocinek polski Mauritius5-7
Mikstein Stanisław Znaczki po 25 i 50 gr z 1944 r. drukowane w Moskwie, 28-11
Nowości polskie11-13
Kasowniki okolicznościowe13
Nowości europejskie14-23
Przedrukowe karty pocztowe24
Katalogi24
I lista polskich filatelistów25
Niklewski Marian Czy obiegowe znaczki polskie są dewizą26
Odpowiedzi26-27
Z życia stowarzyszeń27
Czy wiecie, że27

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.