Przegląd Filatelistyczny (Polish Philatelic Review),  rok 1949, tom 3, nr 14

11.1860-1.1.195094-96
Śnieżko Aleksander Polska prasa filatelistyczna do roku 193997-99
Rachmanow Włodzimierz Kasowniki Królestwa Polskiego 1858-1874100-102
Gryżewski Tadeusz Znaczki z 1860 r. na kartach albumów103-105
Śnieżko Aleksander Ci, którzy odeszli. Włodzimierz Polański (1878-1944)106-107
Mikstein Stanisław Ci, którzy odeszli. Jan Dudziński (1872-1941)108
Gryżewski Tadeusz Ci, którzy odeszli. Stanisław Rembieliński (1895-1946)109
Brandt Jerzy O czym się Illo tempore pisało…110-11
Nowości polskie112-113
Kasowniki okolicznościowe113
Literatura o pierwszym polskim znaczku nieuwzględniona w artykule na str. 94-96113
Nowości europejskie114-117
Nowości zamorskie117
Filateliści maja głos118
Dwie rozmowy118-119
Wystawy119
Z życia stowarzyszeń119
Nasze ploteczki124

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.