Przegląd Filatelistyczny (Polish Philatelic Review),  rok 1949-1950, tom 3

Gawęda z Czytelnikami2
Jaki znaczek otrzymamy 1.1.1950 r.3-4
Gryżewski Tadeusz Ciechocinek polski Mauritius5-7
Mikstein Stanisław Znaczki po 25 i 50 gr z 1944 r. drukowane w Moskwie, 28-11
Nowości polskie11-13
Kasowniki okolicznościowe13
Nowości europejskie14-23
Przedrukowe karty pocztowe24
Katalogi24
I lista polskich filatelistów25
Niklewski Marian Czy obiegowe znaczki polskie są dewizą26
Odpowiedzi26-27
Z życia stowarzyszeń27
Czy wiecie, że27
Gawęda z Czytelnikami34
Mikstein Stanisław Stemple pocztowe krakowskiego getta35-36
Brandt Jerzy O tzw. wydaniu legnickim37-39
Wystawy. Praga 195039
Orłowski Witold Mauritius. Legenda i prawda40-41, 46
Nowości polskie42
Kasowniki okolicznościowe43
Nowości europejskie44-46
Nowości zamorskie47-48
Winiarski Roman Lekcja filatelistyki nr 1048-49
Z życia stowarzyszeń filatelistycznych49
Katalogi50
Przegląd prasy51
Zagranica o nas51
Filatelistyka na sądowej sali51
Ze specjalizowanego zbioru52-53
II lista polskich filatelistów53
Rehabilitacja znaczków bez gumy. Z kongresu FIP w Paryżu54
Projekty na znaczki z zabytkami Ziem Odzyskanych54-55
"Pan Mueller znów grasuje"55
Piątak Wincenty List z Afganistanu56
Bijas Jean List z Francji56
Gawęda z Czytelnikami62
Piątak Wincenty 1944/45/4663-66
Orłowski Witold Znaczki polskie na cenzurowanym. III. Nominały a taryfa67-69
Zwycięstwo grunwaldzkie na znaczkach …GG69
Gromski Antoni Graficzna klasyfikacja usterek znaczka 50 gr wykonanego w Moskwie70-71
Orłowski Witold Mauritius. Legenda I prawda72-73
Nowości polskie74-75
Muzeum Poczty w Planie Sześcioletnim75
Nowości europejskie76-78
Nowości zamorskie78-79
Kasowniki okolicznościowe79
Wystawy79
Katalogi80
Przegląd prasy80
Winiarski Roman Lekcja filatelistyki nr 1180-81
Zagranica o nas81
Ze specjalizowanego zbioru82
Z życia stowarzyszeń filatelistycznych83
III lista polskich filatelistów83
Brandt Jerzy Złotodajny pomysł Mr Parkera84-88
Nasze ploteczki92
11.1860-1.1.195094-96
Śnieżko Aleksander Polska prasa filatelistyczna do roku 193997-99
Rachmanow Włodzimierz Kasowniki Królestwa Polskiego 1858-1874100-102
Gryżewski Tadeusz Znaczki z 1860 r. na kartach albumów103-105
Śnieżko Aleksander Ci, którzy odeszli. Włodzimierz Polański (1878-1944)106-107
Mikstein Stanisław Ci, którzy odeszli. Jan Dudziński (1872-1941)108
Gryżewski Tadeusz Ci, którzy odeszli. Stanisław Rembieliński (1895-1946)109
Brandt Jerzy O czym się Illo tempore pisało…110-11
Nowości polskie112-113
Kasowniki okolicznościowe113
Literatura o pierwszym polskim znaczku nieuwzględniona w artykule na str. 94-96113
Nowości europejskie114-117
Nowości zamorskie117
Filateliści maja głos118
Dwie rozmowy118-119
Wystawy119
Z życia stowarzyszeń119
Nasze ploteczki124
Gawęda z Czytelnikami126
Adamski Stanisław Jeszcze o znaczkach drukowanych w Goznaku127-128
Gromski Antoni Kasowniki Generalnego Gubernatorstwa129-133
Posłowie Redakcji133-134
Winiarski Roman Filatelistyczne wrażenia ze złotej Pragi134
Gryżewski Tadeusz O falsyfikatach znaczków z 1860 r.135
Wielka licytacja znaczków polskich z 1860 roku136
Nowości polskie137-139
Kasowniki okolicznościowe139
Nowości europejskie140-143
Nowości zamorskie143
Poligrafia144
Przegląd prasy144-146
Winiarski Roman Lekcja filatelistyki nr 12144-145
IV lista filatelistów polskich146
Zagranica o nas146
Co da Czechosłowacja filatelistom w r. 1950?147
Parczewski Lech "Kielce"147
Ze specjalizowanego zbioru148
Mikstein Stanisław Projekty polskich znaczków149
1=2880150
Rudziński Cezary Kilka uwag na temat nowych form wymiany z CzSR152
Nowa taryfa pocztowa152
Nasze ploteczki156

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.