Przegląd Filatelistyczny (Polish Philatelic Review),  rok 1950, tom 3, nr 15

Gawęda z Czytelnikami126
Adamski Stanisław Jeszcze o znaczkach drukowanych w Goznaku127-128
Gromski Antoni Kasowniki Generalnego Gubernatorstwa129-133
Posłowie Redakcji133-134
Winiarski Roman Filatelistyczne wrażenia ze złotej Pragi134
Gryżewski Tadeusz O falsyfikatach znaczków z 1860 r.135
Wielka licytacja znaczków polskich z 1860 roku136
Nowości polskie137-139
Kasowniki okolicznościowe139
Nowości europejskie140-143
Nowości zamorskie143
Poligrafia144
Przegląd prasy144-146
Winiarski Roman Lekcja filatelistyki nr 12144-145
IV lista filatelistów polskich146
Zagranica o nas146
Co da Czechosłowacja filatelistom w r. 1950?147
Parczewski Lech "Kielce"147
Ze specjalizowanego zbioru148
Mikstein Stanisław Projekty polskich znaczków149
1=2880150
Rudziński Cezary Kilka uwag na temat nowych form wymiany z CzSR152
Nowa taryfa pocztowa152
Nasze ploteczki156

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.