Przegląd Filatelistyczny (Polish Philatelic Review),  rok 1950, tom 4

Gawęda z Czytelnikami2
Engelhardt Herman Ząbkowanie krzyżowe3-4
Nieznane próby lubelskich kart pocztowych4
Mulewski Bernard Monsier de Valayer, de Velayer, czy de Villayer?5-6
Winiarski Roman Znaczki pocztowe środkiem dywersji6-7
Winiarski Roman Nieznany dotąd błąd na znaczku byłego W.M. Gdańska7
UPU8-10
Nowości polskie11-13
Kasowniki okolicznościowe13
Nowości europejskie14-15
Nowości zamorskie16-17
Ministerstwo Poczt frontem do filatelistów17
Poligrafia18
Winiarski Roman Lekcja filatelistyki nr 1318-19
Przegląd prasy19
V lista polskich filatelistów19-20
Zagranica o nas19-20
Dyplom uczestnictwa22
Wystawy22
Przedrukowe karty pocztowe23-24
Z życia stowarzyszeń filatelistycznych24
Nasze ploteczki28
Gawęda z Czytelnikami30
Danowski Czesław Oddajmy co cesarskie cesarzowi czyli słów kilkoro o makulaturze31-32, 45
Gromski Antoni Wydanie okolicznościowe K.R.N., P.K.W.N. i R.T.R.P.33-34
Śnieżko Aleksander Archiwalia do dziejów poczty polskiej35-36, 49
Engelhardt Herman Idea przewodnia w projektowaniu serii znaczków37-38
Brandt Jerzy UPU39-39
Brandt Jerzy Wzbogacajmy polskie słownictwo ofilatelistyczne39-40
Mulewski Bernard O Polski "Rocznik Filatelistyczny"41
Gryżewski Tadeusz Filatelistyka w łódzkim getcie42
Gromski Antoni "Opłacono gotówką"42-43
Schmidt Gerhard Wystawy43
Nowości polskie44-45
Kasowniki okolicznościowe45-48
Nowości europejskie46-48
Nowości zamorskie48-49
Poligrafia50
Przegląd prasy50-51
Winiarski Roman Lekcja filatelistyki nr 1450-51
Zagranica o nas51-52
VI lista polskich filatelistów51-52
Gryżewski Tadeusz Ze specjalizowanego zbioru53-54
Przedrukowe karty pocztowe54
Z życia stowarzyszeń filatelistycznych54-55
Parczewski Lech "Kielce"56
Parczewski Lech "Grunwald"56
Nasze ploteczki60
Gawęda z Czytelnikami62
Redakcja Prof. St. Mikstein63-66
W przygotowaniu u naszych przyjaciół63-66
Śnieżko Aleksander Źródła drukowane dotyczące poczty polskiej w dawnych czasach67-70
Nowości polskie71-73
Kasowniki okolicznościowe73
Nowości europejskie74-77
Nowości zamorskie77
Poligrafia78
Przegląd prasy78-79
Winiarski Roman Lekcja filatelistyki nr 1578-79
Zagranica o nas79-80
VII lista polskich filatelistów80-81
Gryżewski Tadeusz Ze specjalizowanego zbioru81-82
Koseve Marcel Unia francuska i jej znaczki82-84
Nasze ploteczki88
Gawęda z Czytelnikami90
Wojna znaczkowa91-92
Mikstein Stanisław Tak zwane "odmiany" znaczków92-93
Adamski Stanisław O kasownikach lubelskich94-95
Śnieżko Aleksander Monografie historyczne o poczcie polskiej95-98
Tokar Jerzy Wzbogacajmy polskie słownictwo filatelistyczne. Porzućmy naleciałości!98-99
Księski Janusz Wzbogacajmy polskie słownictwo filatelistyczne. Stempel, datownik czy kasownik?99
Nowości polskie100-101
Kasowniki okolicznościowe101-102
Przedrukowe karty pocztowe102-102
Nowości europejskie103-105
Nowości zamorskie106-107
UPU107
Poligrafia108
Winiarski Roman Lekcja filatelistyki nr 16108-109
Przegląd prasy109
Zagranica o nas110-111
VIII lista polskich filatelistów110-111
Gryżewski Tadeusz Ze specjalizowanego zbioru111-112
Mikstein Stanisław Projekty polskich znaczków112
Wystawy. POLPEX 1950113
Koseve Marcel Unia francuska i jej znaczki, 2114-115
W przygotowaniu u naszych przyjaciół115
Z życia stowarzyszeń filatelistycznych116
Nasze ploteczki120
Gawęda z Czytelnikami122
Śnieżko Aleksander O polskim datowniku pocztowym123-124
Mikstein Stanisław Tak zwane "odmiany" znaczków, cz. 2125-127
Wystawa Filatelistyczna Łódź 1950. Komunikat nr 1127-128
Piątak Wincenty Wzbogacajmy polskie słownictwo filatelistyczne. "Stempel", "Kasownik" czy "Datownik", "Stemplowane", "Kasowane" czy "Używane" ?128-130
Nowości polskie131-132
Kasowniki okolicznościowe132
Nowości europejskie133-136
Nowości zamorskie136-137
Poligrafia137
Przegląd prasy138
Zagranicą o nas138
Wystawy138
Gryżewski Tadeusz Filatelistyka w ZSRR139-141
W przygotowaniu u naszych przyjaciół143
Z życia stowarzyszeń filatelistycznych143-144
Nasze ploteczki148-148

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.