Przegląd Filatelistyczny (Polish Philatelic Review),  rok 1950, tom 4, nr 20

Gawęda z Czytelnikami122
Śnieżko Aleksander O polskim datowniku pocztowym123-124
Mikstein Stanisław Tak zwane "odmiany" znaczków, cz. 2125-127
Wystawa Filatelistyczna Łódź 1950. Komunikat nr 1127-128
Piątak Wincenty Wzbogacajmy polskie słownictwo filatelistyczne. "Stempel", "Kasownik" czy "Datownik", "Stemplowane", "Kasowane" czy "Używane" ?128-130
Nowości polskie131-132
Kasowniki okolicznościowe132
Nowości europejskie133-136
Nowości zamorskie136-137
Poligrafia137
Przegląd prasy138
Zagranicą o nas138
Wystawy138
Gryżewski Tadeusz Filatelistyka w ZSRR139-141
W przygotowaniu u naszych przyjaciół143
Z życia stowarzyszeń filatelistycznych143-144
Nasze ploteczki148-148

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.