Zastępcze frankatury gotówkowe z lat 1919-1920 w świetle Zarządzenia Lwowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów z 1919 r.

Przedstawiamy kolejną prezentację z tegorocznej 26. konferencji naukowej PAF, która odbywała się pod hasłem "Poczta Polska w latach 1918-1922, w okresie kształtowania się granic II Rzeczypospolitej". Tradycyjnie uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchać kilkanaście wystąpień.

Prezentujemy dzisiaj wykład Kolegi Andrzeja Baranowskiego z Okręgu Lubelskiego. Tytuł wystąpienia "Zastępcze frankatury gotówkowe z lat 1919-1920 (w czasie stabilizacji łączności pocztowej) w świetle Zarządzenia Lwowskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów nr 488/XI z dn. 12 stycznia 1919 r.". Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.