Na temat paczuszek pomocowych, tak zwanych „sardynkowych”, z Portugalii dla mieszkańców Generalnego Gubernatorstwa wiemy od dawna. Pierwsze dogłębne opisy pochodzą od Mariana Wawrzynkowskiego [Portugalska droga, HBBF 2009 nr 3/4 (189/190), str. 79-91]. Walory takie są od dawna katalogowane [Katalog polskich znaków pocztowych 2010, FISCHER, tom II, Bytom-Kraków 2016, str. 203] i znamy wiele odmian ewidencji korespondencji na fikcyjne adresy. Często takie kartki pojawiają się na aukcjach.

     Znacznie później Piotr Pelczar przedstawił pierwszy fragment opakowania z takiej przesyłki [Koperta z lizbońskiej przesyłki do GG w ramach konspiracyjnej poczty dla polskich wojskowych, Przegląd Filatelistyczny 2010, str. 316-318]. Te rzadkie walory dotychczas tylko pobieżnie zasygnalizowano w katalogu. Niedługo ukaże się artykuł z dodatkowymi informacjami na ten nadal słabo poznany temat. Prosimy czytelników o skany takich opakowań.
    W dalszym ciągu dociekliwości zbieraczy pozostawiamy inne kierunki pomocy dla Polaków w GG z innych państw neutralnych wobec Rzeszy. Przyglądaliśmy się [Piotr Pelczar, Kartki z Generalnego Gubernatorstwa do krajów neutralnych, Przegląd Filatelistyczny 1/2012, str. 29 - 30] kartkom z GG do Portugalii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji itp. Konieczne jest dokładne zbadanie korespondencji pomocowej z i do Szwajcarii, bo pierwsze spostrzeżenia [Piotr Pelczar, Kartki pocztowe z Generalnego Gubernatorstwa do Szwajcarii. Kolejny kierunek zorganizowanej pomocy dla Polaków, Przegląd Filatelistyczny 8/2013, str. 355 - 357] nie wyczerpały zagadnienia.
    Dzięki międzynarodowej współpracy, między innymi z Krzysztofem Trokenheimem ze Szwecji, udało się dokładniej poznać obieg korespondencji i pomocowych przesyłek na trasie Szwecja – GG [Piotr Pelczar, Kartki żebracze wysyłane z Generalnego Gubernatorstwa do Szwecji, Przegląd Filatelistyczny 1/2012, str. 31-37 oraz Kartki żebracze wysyłane z Generalnego Gubernatorstwa do Szwecji - uzupełnienia, Przegląd Filatelistyczny 5/2012, str. 222]. Niestety, na temat tych niezmiernie rzadkich walorów dotychczas katalog milczy.

    Poniżej przedstawiamy dotychczas nigdzie nie publikowane ilustracje walorów dotyczących pomocy ze Szwecji. Niektóre pochodzą ze zbioru Zygmunta Żurka, któremu dziękujemy za współpracę.
    Kartki z prośbą o pomoc trafiały na różne konspiracyjne adresy. Na ilustracji 1 prezentujemy kartki adresowane do „Karlssons Lismedel”.

il. 1 – kartki adresowane do Sztokholmu na adres „Karlssons Lismedel”

il. 2 – kartki adresowane do firmy transportowej „A.B. Skandio” w Sztokholmie

il. 3 – kartka do Samuel Goskiewicz w Sztokholmie

il. 4 – kartka do E. Pilewski w Sztokholmie

il. 5 – kartka do Oscar Karlson w Sztokholmie

il. 6 – kartki z tekstami z prośbą o pomoc, z prośbą o jeszcze oraz z podziękowaniami

il. 7 – specjalne formularze C5 potwierdzające odbiór paczki (awersy i rewersy) z dwoma różnymi sygnaturami nakładowymi

    Przedstawione formularze są znacznie rzadsze niż kartki i listy z korespondencją! Czy nasi czytelnicy znają kolejne egzemplarze takich pokwitowań?
    Zapowiadamy kolejną ważną pracę na temat pomocy ze Szwecji autorstwa Tadeusza Jarawki i Piotra Pelczara [Szwedzka pomoc dla ludności polskiej w Generalnym Gubernatorstwie (GG) podczas II wojny światowej (II wś) w dokumentacji filatelistyczno-historycznej]. Bogato ilustrowane opracowanie ukaże się w „Przeglądzie Filatelistycznym” w numerze październikowym oraz na ważnej i bogatej stronie internetowej http://www.phila.pl/ . Ten ostatni adres przedstawi więcej ilustracji, niż można pokazać w wersji czasopisma papierowego. Oprócz już poznanych kartek pocztowych po raz pierwszy zaprezentowane zostaną koperty wraz z listami w sprawach pomocy humanitarnej ze Szwecji.

    Przypomniane wyżej artykuły są wręcz klasycznym odniesieniem do zagadnień pomocowych w GG i należy je w komplecie koniecznie ponownie przeczytać w nadchodzące jesienne wieczory. Tylko wtedy temat zacznie wyglądać kompleksowo.
    Poważni filateliści obowiązkowo powinni prenumerować czasopisma filatelistyczne dedykowane polskiej filatelistyce. W szczególności zwłaszcza Przegląd Filatelistyczny, Filatelistę,  czy Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny oraz regularnie odwiedzać ambitne strony internetowe.
    Nie pozwól, aby inni wiedzieli więcej od Ciebie!