Kontynuujemy prezentację przesyłek z okresu inflacji w Polsce w latach 1919-1923. Jak wcześniej pisaliśmy to okres niezwykle ciekawy, w którym wydano szereg znaczków a całości z tego okresu opłacane były znaczki wielu wydań jednocześnie bądź znaczkami jednego wydania ale w bardzo dużej liczbie.


List zagraniczny polecony z Bydgoszczy do Berlina nadany 28.11.1923 r.
List prywatny polecony z Krzemieńca do Berlina z 16.1.1924 roku
Polecony list firmowy przyśpieszony z Łodzi do Gdańska nadany 26.1.1924 roku


List zagraniczny polecony z Bydgoszczy do Berlina nadany 28.11.1923 r.

Dodatkowo przesyłkę oznaczono stemplem Drucksache (Druki/Papiery handlowe). Przesyłkę opłacono w kwocie 40,8 tyś mkp wykorzystując do tego znaczki 3 wydań: 2 znaczki o wartości 200mkp  (Fi 138) wydania Duży orzeł z lat 1923-24., po 2 znaczki o wartościach 300 mkp, 400 mkp i 500 mkp z wydania uzupełniającego do wydania Orzeł duży (Fi 139-141) oraz 2 kompletami znaczków wydania 150-lecie utworzenia KEN oraz 450. Rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Znaki opłaty naklejono na rewersie koperty. Opłatę unieważniono dwuobrączkowych datownikiem z mostkiem BYDGOSZCZ z wyróżnikiem *1f. Na awersie koperty znajduje się stempel polecenia koloru czarnego R-Bydgoszcz 1e z odręcznie wpisanym numerem. Na rewersie koperty jest datownik odbiorczy BERLIN N z datą 30.11.23. Ponieważ taryfa z dnia 1.XI.1923 r. dla przesyłek zagranicznych wynosiła 20tyś. mkp za polecenie i 4 tyś. mkp za każde 50 g przesyłki zawierającej druki oznacza to, że została ona przepłacona o 800 mkp (2% należnej opłaty). Ze względu na użyte znaki opłaty można przypuszczać, że nadawca wysyłał przesyłkę do odbiorcy najprawdopodobniej będącego filatelistą, gdyż można było nie wykorzystać 2 znaczków o wartości 400 mkp każdy.
-Powrót do menu-


List prywatny polecony z Krzemieńca do Berlina z 16.1.1924 roku

Do opłacenia przesyłki użyto 28 znaczków o wartości 25 tyś. mkp każdy z wydania przedrukowego (Fi 169II), łącznie 1,2 mln mkp. Opłata ta jest zgodna z taryfa pocztową dla przesyłek zagranicznych z 16.1.1924r.. Znaczki naklejano na zakładkę, zakrywając całą powierzchnię odwrotnej strony koperty oraz lewą część strony frontowej. Na froncie znajduje się także stemplem koloru czarnego znaku polecenia R-Krzemieniec z odręcznie wpisanym numerem przesyłki. Znaki opłaty unieważniono dwuobrączkowym datownikiem z mostkiem KRZEMIENIC z wyróżnikiem *C?. Na odwrocie koperty znajduje się nieczytelny stempel odbiorczy, z datą 19.1.24, o średnicy istotnie mniejszej od datownika nadawczego.
-Powrót do menu-


Polecony list firmowy przyśpieszony z Łodzi do Gdańska nadany 26.1.1924 roku

Przesyłkę opłacono w wysokości 1,4 mln mkp w postaci: 10 znaczków o nominale 100 000 mkp każdy z wydania przedrukowego (Fi 171) oraz 8 znaczków o nominale 50 tyś mkp każdy z tego samego wydania (Fi 170). Znaki opłaty znajduję się na tylnej stronie koperty. Znaki opłaty unieważniono dwuobrączkowym datownikiem z belką ŁÓDŻ 1 z wyróżnikiem *P*. Na froncie koperty znajduje się stempel kolory czerwonego znaku polecenia R-Łódź 1 e(?) z odręcznie wpisanym numerem przesyłki oraz naklejka przyśpieszenia Expres. Na tylnej stronie kopery znajduje się datownik odbiorczy DANZIG z datą 28.1.24. Taryfa pocztowa dla przesyłek krajowych oraz do Wolnego Miasta Gdańska z 16.1.1924 r. wynosiła: za polecenie – 400tyś. mkp, za ekspres – 700 tyś. mkp oraz 200 tyś. mkp za list do 20g. Oznacza to, że przesyłka została przefrankowana o 50 tyś mkp.
-Powrót do menu-

cdn.