Kontynuujemy prezentację przesyłek z okresu inflacji w Polsce w latach 1919-1923. Jak wcześniej pisaliśmy to okres niezwykle ciekawy, w którym wydano szereg znaczków a całości z tego okresu opłacane były znaczki wielu wydań jednocześnie bądź znaczkami jednego wydania ale w bardzo dużej liczbie.


List zagraniczny polecony z Drohobycza do Berlina nadany 3.II.1924 r.
List firmowy polecony zagraniczny z Bydgoszczy do Chicago (USA) z 10.10.1923 roku
List firmowy zagraniczny zwykły z Kartuz do Berlina nadany 9.4.1924 roku


List zagraniczny polecony z Drohobycza do Berlina nadany 3.II.1924 r.

Przesyłkę opłacono w kwocie 1 mln 105 tyś mkp wykorzystując do tego znaczki trzech nominałów wydania przedrukowego z 1923/1924 roku tj. 3 znaczki o nominale 10 tyś mkp (Fi 167II), 3 znaczki o nominale 25 tyś mkp (Fi 169II) oraz 10 znaczków o nominale 100 tyś mkp (Fi 171). Znaki opłaty naklejona na froncie koperty. Zostały one unieważnione dwuobrączkowych datownikiem z mostkiem DROCHOBYCZ 1 z wyróżnikiem *3a*. Na awersie koperty znajduje się stempel polecenia koloru czarnego R-DROHOBYCZ 1a z odręcznie wpisanym numerem przesyłki 4215. Na rewersie koperty jest datownik odbiorczy BERLIN N z wyróżnikiem *39* z datą 5.2.24.
-Powrót do menu-


List firmowy polecony zagraniczny z Bydgoszczy do Chicago (USA) z 10.10.1923 roku

Do opłacenia przesyłki użyto 12 znaczków o 10 nominałach 4 wydań tj. znaczki wydania Orzeł duży na tarczy barokowej  wydania przedrukowego (Fi 131 - 1 szt; Fi 138 - 1 szt.) wydania Orzeł duży uzupełnienie (Fi 139 - 1 szt.; Fi 140 - 1 2 szt.; Fi 141 - 2 szt.; Fi 142 - 2 szt.; Fi 143 - 1szt.), wydania 150-lecie utworzenia KEN oraz 450. Rocznica urodzin Mikołaja Kopernika (Fi 164 - 1 szt.; Fi 165 - 1 szt.) i wydania przedrukowego z 1923/1924 (Fi 167I - 1 szt.) o łącznej wartości 20 tyś. mkp. Opłata ta jest zgodna z taryfą pocztową dla przesyłek zagranicznych z 15.10.1923 r. Na froncie znajduje się także nieczytelny stemplem koloru czarnego znaku polecenia urzędu nadawczego w Bydgoszczy z odręcznie wpisanym numerem przesyłki (5558). Znaki opłaty unieważniono dwuobrączkowym datownikiem z mostkiem BYDGOSZCZ z wyróżnikiem *1f. Dodatkowo na froncie koperty znajduje się ciemno fioletowa pieczątka REGISTERED oraz stempel numerowy 93570 (szaroczarny) amerykańskiej kontroli celnej/dewizowej. Na odwrocie koperty znajdują się 3 stemple odbiorcze, 2 urzędu CHICAGO (IL) z wyróżnikiem (REG DIV) i datą NOV/16/1923 oraz częściowo nieczytelny datownik odbiorczy innego urzędu z tą samą datą.
-Powrót do menu-


List firmowy zagraniczny zwykły z Kartuz do Berlina nadany 9.4.1924 roku

Przesyłkę opłacono w wysokości 550 tyś. mkp znaczkami o 4 nominałach 2 wydań tj. znaczkami wydania przedrukowego z 1923/1924 r. (Fi 167 o nominale 10 tyś. mkp - 3 szt.; Fi 168 o nominale 20 tyś. mkp - 1 szt., Fi 171 o nominale 100 tyś. mkp - 2 szt) oraz wydania Duży orzeł na tarczy barokowej o nominale 300 tyś. mkp (Fi 178 - 1 szt.). Znaki opłaty unieważniono dwuobrączkowym datownikiem z belką KARTUZY z wyróżnikiem (POM.). Na tylnej stronie koperty znajdują się 2 datowniki odbiorcze CHARLOTTENBURG z datą 11.4.24..
-Powrót do menu-

cdn.