W ostatnich dniach na rynku wydawniczym pojawiła się książka o historii poczty w Cieszynie od roku 1704 do czasów współczesnych. Jej autorem jest znany na Śląsku Cieszyńskim kolekcjoner i badacz historii poczty Jaroslav Tereško. Książka wydana jest w formacie A4 z twardą okładką i pełnym kolorem, liczy 242 strony. Wydano ją w nakładzie 40 egzemplarzy. Opracowanie podzielone jest na 4 rozdziały czasowe: 1704 – 1920, 1920 – 1939, 1939 – 1945, 1945 – 2020. Tak więc, książka opisuje działanie w mieście nad Olzą poczty austriackiej, polskiej, czechosłowackiej, niemieckiej i czeskiej.

Bardzo dobrze opracowana jest część katalogowa prezentująca wszystkie znane datowniki wraz z okresem użycia oraz inne znaki pocztowe (stemple okolicznościowe, wirniki, znaki polecenia, frankatury mechaniczne).

Praca jest bardzo szczegółowa z zaawansowaną specjalizacją. Oprócz znaków pocztowych z Cieszyna, zaprezentowano również znaki pocztowe z placówek pocztowych, które podlegały urzędowi pocztowemu w Cieszynie (składnice i pośrednictwa pocztowe) oraz taryfy pocztowe i znaki cenzury. Wiele miejsca poświęcono pocztom polowym i przesyłkom wojskowym. Książka jest bogato ilustrowana, prezentuje liczne całości i formularze pocztowe. Sądzę, że powinna zainteresować polskich kolekcjonerów. Publikacja kosztuje 140 zł + koszty wysyłki 16 zł. Można ją zamawiać pod adresem – jmant@op.pl