Każdy ma prawo pobierać pliki udostępnione w Cyfrowej Bibliotece Literatury Filatelistycznej (dalej Biblioteka) i w dowolny sposób wykorzystywać je dla własnych potrzeb. Tworzenie z plików pobranych z zasobów Biblioteki internetowych magazynów w celu redystrybucji zasobów Biblioteki nie jest możliwe bez uzyskania zgodny i-KF. Korzystanie z zasobów niniejszej Biblioteki oznacza akceptacje powyższych warunków.


Czasopisma polskie


Czasopisma zagraniczne


Dokumentacje pocztowe


Mapy i atlasy


Materiały z wystaw


Wydawnictwa książkowe


Sprawy socjalno-bytowe pocztowców w PMW

Cyfrowa Biblioteka Literatury Filatelistycznej jest efektem pracy Internetowego Koła Filatelistów (i-KF) oraz grupy współpracowników, członków PZF oraz niezrzeszonych sympatyków filatelistyki. Powstała ona z chęci popularyzacji naszego hobby oraz poczucia odpowiedzialności za poziom wiedzy filatelistów. Większość zgromadzonych w Bibliotece cyfrowych plików powstała w wyniku pracy członków i-KF oraz dzięki uprzejmości wydawców np. Filatelisty, Przeglądu Filatelistycznego Fischera, Filatelisty Kaliskiego, WWF, Świata Erek, Syreny, Biuletynu ArgePolen. Część materiałów zgromadzony w dziale Dokumentacja pocztowa pochodzi z domeny publicznej. Każdy ma prawo pobierać pliki udostępnione w Cyfrowej Bibliotece Literatury Filatelistycznej i w dowolny sposób wykorzystywać je dla własnych potrzeb. Tworzenie z plików pobranych z zasobów Biblioteki internetowych magazynów w celu redystrybucji zasobów Biblioteki nie jest możliwe bez uzyskania zgodny i-KF. Korzystanie z zasobów Cyfrowej Bibliotece Literatury Filatelistycznej oznacza akceptacje powyższych warunków.