Każdy członek Internetowego Koła Filatelistów otrzymuje personalizowaną plastikową kartę członkowską, która ma postać klasycznej karty kredytowej. Jej rewers jest personalizowany. Zawiera podstawowe dane właściciela karty-członka i-KF oraz jego zdjęcie. W zakres danych zamieszczonych na karcie wchodzą:

Zaloguj się, aby zobaczyć.