Wiedza jest niezbędnym elementem wykształcenia filatelistycznego. Każdy świadomy filatelista powinien posiadać zarówno wiedzę ogólną, jak i szczególną dotyczącą obszarów jego specyficznych zainteresowań. Poniżej przedstawiamy wykaz polskojęzycznej literatury filatelistycznej.

Działy:
1. Czasopisma
2. Podręczniki i poradniki
3. Encyklopedie i leksykony
4. Eseje i wydawnictwa popularyzatorskie
5. Filatelistyka tematyczna
6. Wydawnictwa specjalistyczne
7. Historia poczty
8. Albumy
9. Katalogi i podręczniki specjalizowane

Czasopisma

Najważniejszym i najbardziej znanym polskim pismem filatelistycznym jest miesięcznik Filatelista wydawany przez Polski Związek Filatelistów. Na stronach internetowych PZF od pewnego czasu są umieszczane skany numerów archiwalnych tego czasopisma, począwszy od numeru 1 z 1954 roku. Archiwum to jest ogólnie dostępne na naszej stronie w zakładce Biblioteka.

Poniżej prezentujemy listę czasopism filatelistycznych ukazujących się na ziemiach polskich, z uwzględnieniem chronologii pojawiania się na rynku filatelistycznym oraz siedziby wydawcy.

   1. Polski Filatelista, Kraków, 1894-1900, B,S
   2. Filatelia, Kraków, 1899, B,S
   3. Ze świata marek, Lwów, 1906
   4. Filatelista, Rzeszów-Lwów, 1908-1914, B,S do 1910
   5. Przegląd Filatelistyczny, Lwów, 1911
   6. Polski Zbieracz Literatury Filatelistycznej, Rzeszów-Lwów, 1912
   7. Filatelista Polski, Kraków, 1919-1922 B,S
   8. Echo Filatelisty, Tarnów, 1919-1920
   9. Przegląd Filatelistyczny, Łódź-Zgierz, 1921-1922, B,S
   10. Filatelista, Lwów-Ciechocinek-Warszawa, 1921-1933, B,S
   11. Polonia, Piotrków Tryb., 1922
   12. Nowy Filatelista, Warszawa, 1922-1924, B,S
   13. Dookoła globu P.K.F., Warszawa, 1923-1924
   14. Przegląd Filatelistyczny, Złoczów, 1924
   15. Echo Filatelistyczne, Łódź, 1924-1925, B,S
   16. Światowy Filatelista, Kielce, 1924-1926, B,S
   17. Kurier Filatelistyczny, Lwów, 1924-1928, B,S
   18. Merkury, Skierniewice, 1925, B,S
   19. Ilustrowany Przegląd Filatelistyczny, Toruń, 1925-1929, B,S
   20. Listonosz, Wolbrom, 1925-1926
   21. Ikaros, Brześć n/Bugiem-Białystok, 1926-1939, B,S
   22. Międzynarodowy Filatelista, Tarnów, 1926-1927
   23. Ilustrowany Kurier Filatelistyczny, Kołomyja-Tarnowskie Góry, 1928-1939, B,S
   24. Ilustrowane Wiadomości Filatelistyczne, Poznań, 1931-1939, B,S
   25. Filatelista Polski, Poznań, 1933, B,S
   26. Echo Filatelistyczne, Warszawa, 1937, B,S
   27. Kurier Filatel, Bydgoszcz, 1937-1938, B,S
   28. L Echange Mondial et Amitie, Tarnów, 1936-1938, B
   29. Universal  Union, Warszawa, 1936-1939, B,S
   30. Łącznik Filatelistyczny, Żyrardów, 1938-1939, B,S
   31. Nowa Era, Żyrardów, 1938, B,S
   32. Pionier Filatelistyczny, Kraków, 1945, B,S
   33. Biuletyn Informacyjny, Kraków, 1945-1950, B,S
   34. Filatelista Polski, Poznań, 1948-1950, B,S
   35. Przegląd Filatelistyczny, Łódź, 1948-1950, B,S
   36. Kurier Filatelistyczny, Świebodzice, 1949-1950
   37. Biuletyn ZG PZF "Filatelista", Warszawa, 1953-1954, B,S
   38. Filatelista, Warszawa-Gdańsk, 1954-, B,S
   39. Historyczno-Badawczy Biuletyn Filatelistyczny, Łódź-Gdańsk, 1960-, B,S
   40. Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne, Poznań, 1966-, B,S
   41. Filatelista Tematyk C, 1977-1989, B,S
   42. Filatelista Tematyk D, 1977-1988, B,S
   43. Filatelistyka, Wrocław, 1990-2001, S
   44. Znaki Polecenia, 1990-2003, B,S
   45. Filatelista Kaliski, Kalisz, 1993-, B,S
   46. Świat Erek, 1994-, B,S
   47. Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne, Gdańsk, 2000-2006, B,S
   48. Przegląd Filatelistyczny, Fischer, Bytom, 2002-, B,S
   49. Filatelista Południowej Wielkopolski, 2008-2012, B,S
   50. Tematica, Poznań, 2011-, B/O, S
   51. Tematyk, S
   52. Filatelista Tematyk C, B,S
   53. Filatelista Tematyk D, B,S
   54. Filatel.pl, S

B – oznacza, że czasopismo jest dostępne w Bibliotece
B/O – oznacza, że tylko wybrane zeszyty czasopisma są dostępne w Bibliotece
S – oznacza, że spisy treści są dostępne

początek strony

Podręczniki i poradniki

   1. Budkowski B., Cichocki E., Kapkowski Jacek, Krawczyk E., Myślicki A., Perzyński M., 1973. Badania znaków pocztowych, Biblioteka szkoleniowa PZF, 93s.
   2. Borowiec F., 1941. Podręcznik dla Zbieraczy Znaczków Pocztowych, Kraków, 64s.
   3. Groer M., 1975. Filatelistyka praktyczna, Krajowa Agencja Wydawnicza, 151s.
   4. Jakucewicz S., 1987. Wytwarzanie znaczków i całostek pocztowych cz. I, Zeszyty szkoleniowe PZF nr 3, MAW, 32s.
   5. Jakucewicz S., 1987. Wytwarzanie znaczków i całostek pocztowych cz. II, Zeszyty szkoleniowe PZF nr 4, MAW, 32s.
   6. Jakucewicz S., 1988. Konserwacja i przechowywanie zbiorów filatelistycznych, Zeszyty szkoleniowe PZF nr 9, MAW, 16s.
   7. Jakucewicz S., 1988. Techniki drukowania znaczków pocztowych, Wyd. Literackie, 328s.
   8. Jakucewicz S., Khadzhynova S., 2020. Drukowanie znaczków pocztowych, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łodź, 328pp.
   9. Jakucewicz S., Khadzhynova S., 2022. PAPIER – FARBA – GUMA. Produkcja znaczków pocztowych, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łodź, 132pp.
   10. Kielbasa-Schoeni A., Fołta S., 2002. Podręcznik Specjalizowany Polskich Znaczków Pocztowych 1944-1999, Wydawnictwo „U Marka”, 952pp.
   11. Kielbasa-Schoeni A., Fołta S., 2009. Taryfikator i cennik opłat poczty polskiej w latach 1949-2009, Wydawnictwo „U Marka”, 516pp.
   12. Kielbasa-Schoeni A., Fołta S., 2013. Podręcznik specjalizowany polskich znaczków pocztowych 1919-2005, T.IV, 1995-2005, wyd. II rozszerzone, Wydawnictwo „Mirabel”, 457pp.
   13. Kielbasa-Schoeni A., Fołta S., 2015. Podręcznik specjalizowany polskich znaczków pocztowych 1919-2005, T.III, 1965-1994, wyd. II rozszerz., Wydawnictwo „Stanisław Fołta”, 640pp.
   14. Kielbasa-Schoeni A., Fołta S., Kruk A., 2022. Podręcznik specjalizowany polskich znaczków pocztowych 1919-2005, T.IId, 1963-1964,  Wydawnictwo „Stanisław Fołta”, 624pp.
   15. Mąka Z., 2024.  Atlas barw wybranych znaczków polskich z lat 1944-1946, Szczecin, 
   16. Mikstein S., 1933. Die ersten provisorischen Briefmarken Polens im ehemaligen österreichischen Teilgebiet,Wien, Die Postmarke, 74s.
   17. Nowy T., 1960. Poradnik młodego filatelisty, Ruch, 64s.
   18. Piętka Z., 1987. Jak badać znaczki pocztowe. Zeszyty szkoleniowe PZF nr 1, MAW, 32s.
   19. Piętka Z., 1988. Jak badać znaczki pocztowe, cz. II. Zeszyty szkoleniowe PZF nr 7, MAW, 32s.
   20. Piętka Z., 1988. Jak badać znaczki pocztowe, cz. III. Zeszyty szkoleniowe PZF nr 8, MAW, 32s.
   21. Śnieżko A., 1959. Historiografia poczty polskiej, Wyd. Komunikacyjne, 92s.
   22. Wiatrowski Z., 1988. Filatelistyka wśród dzieci i młodzieży, MAW, 160pp.
   23. Wiatrowski Z., Drzewiecki P., 2008, Podstawy wiedzy o poczcie i filatelistyce. Podręcznik dla potrzeb Studium Filatelistyki PZF, Zarząd Okręgu PZF w Bydgoszczy.
   24. Zaprzał M., 1956. Filatelistyka w teorii i praktyce, Biuro Wydawnicze Ruch, 143s.

początek strony

Encyklopedie i leksykony

   1. Mackay J., 2007, Encyklopedia znaczków pocztowych, Wyd. Belonna, 256s.
   2. Praca zbiorowa, 1992. Mini encyklopedia - filatelistyka, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych, 172s.
   3. Praca zbiorowa, 1993. Encyklopedia filatelistyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, 670s.

początek strony

Eseje i wydawnictwa popularyzatorskie

   1. Goszczyński W., 1968. Jak zostać filatelistą, Agencja Wydawnicza Ruch, 100s.
   2. Goszczyński W., 1977. Vademecum filatelisty, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 290s.
   3. Goszczyński W., 1990. Filatelistyka współczesna, Wyd. Libra, 476s.
   4. Gross O., Gryżewski K., 1987. Podróże w świecie znaczków, Wyd. Glob, 451s.
   5. Karłowicz E., 1974. 500 zagadek filatelistycznych, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 231s.
   6. Mauritius Antigua, 1984. Notatnik kolekcjonera, Krajowa Agencja Wydawnicza, 238s.
   7. Jakubowicz M., Grodecki T., 1960. Znaczek bawi, uczy, kształci, Biuro Wydawniczo-Propagandowe "Ruch", 213s.
   8. Salwa J., 1968. Filatelistyka mój konik, Wydawnictwo Harcerskie, 86s.
   9. Tokar J., 2016. Kalejdoskop filatelistyczny czyli dla każdego coś ciekawego, część I., Fischer, 213s.
   10. Wierzbowska J., Piwowarczyk A., 1966. Jarmark znaczków polskich, Nasza Księgarnia, 222s.
   11. Praca zbiorowa, 1962. Znaczek uczy, bawi, kształci, Biuro Wydawniczo-Propagandowe Ruch, 213s.

początek strony

Filatelistyka tematyczna

   1. Bura F., 1971. Sport na polskich znakach pocztowych, Wyd. Ruch, 49s.
   2. Bura F., 1976. Polska Kronika Olimpijska w filatelistyce, KAW, 143s.
   3. Bura F., Grodecki T., 1958. Wyścig Pokoju w filatelistyce 1948-1957, 32pp.
   4. Czernik M., 1973. Tematyka kopernikowska w filatelistyce, AW RSW, 136s.
   5. Duda J., 2012. Czy Pan Bóg lubi znaczki? Motywy chrześcijańskie na znaczkach pocztowych wydanych do lat 30. XX wieku, Vandre, 28s.
   6. Groer M., 1964. Zwierzęta na znaczkach pocztowych, AW Ruch, 267s.
   7. Kurczyński A., 1992. Filatelistyka tematyczna, Wyd. WKiŁ, 231s.
   8. Puchniarski R., 1979. Mikołaj Kopernik w filatelistyce, KAW, 106s.
   9. Rudziński C., 1963. Podboju Kosmosu w filatelistyce, Biuro Wyd. RUCH, 155s.
   10. Rudziński C., 1956. Muzyka jako temat w filatelistyce, Biblioteka Filatelisty, 88s.
   11. Rudziński C., 1970. Malarstwo w filatelistyce polskiej, A.W. "Ruch", 42s.
   12. Rudziński C., 1980. Malarstwo i grafika w filatelistyce polskiej, KAW, 183s.
   13. Wawrzynkowski M., 2022. Wojenne dzieje. Epizody II wojny światowej ilustrowane emisjami filatelistycznymi, t.I, PZF Okręg Pomorski, 367.
   14. Wawrzynkowski M., 2022. Wojenne dzieje. Epizody II wojny światowej ilustrowane emisjami filatelistycznymi, t.II, PZF Okręg Pomorski, 411.
   15. Zabilski L., 1963. Czerwony Krzyż w filatelistyce, Biuro Wydawniczo-Propagandowe Ruch, 133s.

początek strony

Wydawnictwa specjalistyczne

   1. Auleytner J., 2010. Obieg pocztowy wydania, PP/GGW 1918/19, PAF, 68s.
   2. Barańskis., Falkowski J., 1993. Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej, Warszawa, 192s.
   3. Berek J., 1968. Poczta polowa legionów, PZF w W. Brytanii, Londyn, 92s.
   4. Brzozowski B., 1986., Stemple pocztowe Wielkopolski i Pomorza w latach 1919-1939, ZG PZF, 352s.
   5. Dąbkowski P., 1903. Rys urządzeń pocztowych w dawnej Polsce, Kraków, 93s.
   6. Dudziński J., 1937. Poczta polowa legionów - rys historyczny z ilustracjami, reprint, 1988, Wydawnictwo Literackie, 7s.
   7. Hampel T., 1959. Polskie frankatury mechaniczne. Biblioteka Komisji Naukowo-Badawczej ZG PZF, t.2, Agencja Wydawnicza Ruch, 96s.
   8. Hampel T., 1992. Polskie frankatury mechaniczne, Wyd. PZF Łódź, 238s.
   9. Janik Z., 1998. Krajowe czasopisma filatelistyczne, Biblioteczka Warszawskiego Biuletynu Filatelistycznego, PZF Okręg Warszawski, 102s.
   10. Jeziorkowski A., 2003. Grafika i rysunek, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, 36s.
   11. Kowarzyk W., 1935. Poczty wojskowe na ziemiach polskich 1914-1918, Kołomyja, 85s.
   12. Kupiec–Węgliński, J., 2021. The History of Airmail in Poland and Its Contribution to Airmail Services of Europe (1914–1939), 424s
   13. Lenke M., 2019. Die Krakauer Ausgaben der polnischen Post von 1919. Wydanie Krakowskie Poczty Polskiej w 1919 r., 245s.
   14. Morawski K., 1992. Stemple i pieczęcie polskich urzędów pocztowych w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939, 97s.
   15. Okoniewski B., 1986. Wielkopolanie na polskich znaczkach pocztowych, Wielkopolskie Tow. Kulturalne, 58s.
   16. Perzyński M., 1971. Fałszerstwa znaczków polskich. Problemy teoretyczne, wskazówki praktyczne, informacje i ciekawostki, Agencja Wydawnicza Ruch, 48s.
   17. Perzyński M., 1976. Czerwony błędnodruk znaczka 1,50 / 25 gr, Krajowa Agencja Wydawnicza, 150s.
   18. Perzyński M., Kapkowski J., 1975. Fałszerstwa znaczków pocztowych PRL, KAW, 61s.
   19. Wiatrowski Z.,1998. Fałszerstwa nadruków lubelskich 1918-1919. Biblioteczka Warszawskiego Biuletynu Filatelistycznego, PZF Okręg Warszawski, 22s.
   20. Wiatrowski Z., 2002. Myśli i działania filatelistyczne, PZF-PA, 232s.
   21. Wysocka B., 2007. Rytownicy polskich znaczków pocztowych, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, 42s.
   22. Praca zbiorowa, 1968. Krakowski ruch filatelistyczny 1893-1968, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne Kraków, 240s.
   23. Praca zbiorowa, 1980.  II wystawa projektów znaczka pocztowego. Warszawa,

początek strony

Historia poczty

   1. Auleytner J., 2009. Filatelistyczne klejnoty w koronie II Rzeczpospolitej 1918-1920, WSP TWP, 168s.
   2. Auleytner J., 2013. Początki Poczty Polskiej na Pomorzu 1920, Dom Wydawniczy Elipsa, 300s.
   3. Auleytner J., 2016. Poczta w Wielkopolsce, 1919-1920, WSP im. J. Korczaka w Warszawie, 324s.
   4. Auleytner J., 2017. Komunikacja pocztowa w Błękitnej Armii Hallera w latach 1917-1920, WSP im. J. Korczaka w Warszawie, 284s.
   5. Bobowski K., 1997. Poczta dolnośląska od zarania dziejów, Silesia, 168s.
   6. Bojanowicz M.A., 1993 (repr.). Królestwo Polskie. Polska nr 1 na tle historii poczty, Dyrekcja Okręgus. w Poznaniu, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, 170s.
   7. Borcz Z., 1992. Polskie poczty, Wyd. Ossolineum, 200s.
   8. Bukczyński M., 1993. Historia poczty i filatelistyki w Ostrzeszowie, 47s.
   9. Czernik M., 1987. Poczta Królestwa Polskiego w latach 1815-1851, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, 718s.
   10. Czernik M., 1996. Łódzkie poczty podczas I wojny światowej, MPiT we Wrocławiu i DOP w Łodzi, 167s.
   11. Dudziński J., Żółkiewski S., 1972. Organizacja poczt okupacyjnych na ziemiach polskich 1914-1918, Monografia historyczno-filatelistyczna, Agencja Wydawnicza Ruch, 104s.
   12. Drzewiecki P., 2003. Poczta Ukrainy Zachodniej 1918-1919, Wyd. Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne, 8s.
   13. Drzewiecki P., 2009. polowe i Polskie poczty cenzura korespondencji w 1939 roku, 130pp.
   14. Drzewiecki P., 2011. Armia Polska generała Andersa w ZSRR 1941-1942 w dokumentacji historyczno-pocztowej, 160s.
   15. Drzewiecki P., 2012. Rozrzuceni po czterech kontynentach 1942-1950, Tułacze losy uchodźców polskich z ZSRR oparte na dokumentacji historyczno-pocztowej, 112s.
   16. Gryżewski T., 1966. Harcerska poczta polowa powstania warszawskiego 1944: monografia historyczno-filatelistyczna, Biblioteka Komisji Naukowo-Badawczej ZG PZF, t.8, Agencja Wydawnicza Ruch, 73s.
   17. Jakubik J., 2022. Placówki pocztowe Poczty Polskiej 1944-1948, Warszawa, 195s.
   18. Jank J., 1999. Działalność usługowa Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920-1939, DO Poczty w Gdańsku, 143s.
   19. Kapkowski J., 1976. Pierwsze znaczki okolicznościowe PRL, KAW, 48s.
   20. Karwacki A. (red.), 1993. Poczta i filatelistyka w Wielkopolsce, Dyrekcja Okręgu w Poznaniu, 251s.
   21. Koput J., Stadniks., 2000. Znaki pocztowe Lublina do 1952r. Rys historyczny, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Atlantis", 232s.
   22. Kowalewski G., 2021. Nalepki polecenia w albumie pamiątkowym Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy z 1921r., wyd. R.Szczęsnowicz, 54s.
   23. Kowolik W., 2010. 150 lat poczty w Zabrzu, Narodowa Oficyna Śląska, 94s.
   24. Kupiec-Węgliński J., 2021. The History of Airmail in Poland and Its Contribution to Airmail Services of Europe (1914-1939), Collectors Club of Chicago, 390s.
   25. Kurczyński A., 2016. Poczty polskie w Warszawie do 1918 roku, MPiT, 480s.
   26. Lenartowicz K., 1924. Historia Polskiej Królewskiej Poczty w Gdańsku od roku 1654 do roku 1793, Gdańsk, 72pp.
   27. Lesman W., 1916. Znaki pocztowe Polski (z notatek starego filatelisty), reprint 1987, Wydawnictwo Literackie, 16s.
   28. Manterys Z., (red.), 1958. 400 lat Poczty Polskiej, Wyd. Komunikacyjne, 399s.
   29. Manterys J., 2002. Poczta na Śląsku Cieszyńskim do 1918 roku. Stemple pocztowe i cenzury. Tow. Słowaków w Polsce, 175s.
   30. Manterys J., 2015. Austro-węgierskie poczty polowe na ziemiach polskich w czasie I wojny światowe, 312s.
   31. Manterys J., 2018. Wojny o granice Polski. Poczty polowe 1919-1922, 220pp.
   32. Matusik P., 1998. Poczta poznańska 1918-1920. Trudne początki, Dyrekcja Okręgus. w Poznaniu, 86s.
   33. Mazepa J., 2021. Warsaw Postal Administration November 1918 to June 1919: The Philatelic Exhibit, 139pp.
   34. Mąka Z., 2020. Historia poczty w Szczecinie, Szczecin, 432pp.
   35. Mąka Z., Walocha J., Kielbasa-Schoeni A., 2022. Znaki nadawcze i odbiorcze używane na korespondencji w placówkach pocztowych Rzeczypospolitej Polskiej od 1944 roku, t.I. A-F, Szczecin, 764pp.
   36. Mikołajczyk W., 2018. Gmina Bojanowo traktem i znakami pocztowymi opisana, Gm. Bojanowo, 312pp.
   37. Miksteins., 1937. Pieczęcie pocztowe na ziemiach polskich w XVIII wieku (1762-1800), Biblioteka Czasopisma Filatelistycznego "Ikaros", reprint 1987, 130s.
   38. Mikstein S., 1942. pocztowe znaczki, całostki, stemple oraz znaki fiskalne I-go polskiego korpusu, 46s.
   39. Mikulski Z., 2010. 150 lat polskiego znaczka pocztowego, Poczta Polska S.A., 60s.
   40. Mozdzan J., 2010. Historia poczty obozu koncentracyjnego na Majdanku. O obozie, ludziach i listach (Postgeschichte des Konzentrationslager Lublin-Majdanek. Ueber das Lager, Briefe und Menschen), Neue Schriftenreihe der Poststempelgilde e.V. Band 180, 208pp.
   41. Myślicki A., (red.), 1981. Poczta Polska w 1944 roku, KAW, 304s.
   42. Nestorowicz Z., 1998., Z dziejów poczty w Lublinie, DO Poczty w Lublinie, PTH Oddział w Lublinie, LTN, 181pp.
   43. Neubauer J., 2004. Zarys historii poczty w Tczewie do 1945 roku, [w:] Neubaer J., Buczek B., Białas J., Zarys historii poczty w Tczewie do 1945 roku i Historia Koła PZF nr 5 w Tczewie. Pomorskie Wiadomości Filatelistyczne, 1-46.
   44. Olchowik J., 2009. Poczta na Górnym Śląsku do 1923 roku, Zarząd Oddziału PZF, 181s.Ośródka Leszek, 2017. Historia poczty w Łodzi 1824-1918, 370s.
   45. Ośródka L., 2017. Historia poczty w Łodzi, 1824-1918. Album znaków pocztowych stosowanych w placówkach pocztowych do 1918 roku. The History of Post in Lodz, 1824-1918. The Album of Postal stamps used in Lodz Post Offices until 1918., 370s.
   46. Paszkiewicz M., 2000. Poczta Polska na ziemi oławskiej 1945-2000, historia i znaki pocztowe, Rej. Urząd Pocztowy Wrocław-Poludnie, Wrocław, 88s.
   47. Perzyński M., 1975. Historyczny rozwój urządzeń pocztowych w Polsce od X do XVIII wieku w krótkim zarysie, PZF Okręg Warszawski, 25s.
   48. Petriuk S., 1992. Poczty lokalne w okupowanej Polsce 1915-1918. 224s.
   49. Petriuk S., 1980. Stadtpost der Hauptstadt Warschau 1915-1918, XXs.
   50. Petriuk S., Schulze M., Czernik M., 2000. Die Post im besetzten Polen 1914-1918/Die Post in Lodz, Bonn, 245s.
   51. Piekarz L., (red.), 1968. Krakowski ruch filatelistyczny 1893-1968, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 240s.
   52. Polański W., 1922. Znaki i marki pocztowe w Polsce w XVIII i XIX wieku, Kraków-Genewa, reprint 1990 Dyr. Gen. PPTT, MPiT, PZF, 91s.
   53. Polański W., 1925. Jak przewożono pocztę polską: szkic historyczny z ilustracjami, reprint Wydawnictwo Literackie, 1985, 116s.
   54. Polański W., 1938. Trąbki i sygnały pocztowe: szkic historyczny z ilustracjami, reprint Wydawnictwo Literackie, 1986, 15s.
   55. Polański Wł., Rachmanow W., 1935. Marki i stemple pocztowe w Polsce w XVIII i XIX wieku, Dyrekcja Okręgus. w Poznaniu, wyd. 1993.
   56. Przybek P, 2003. Stemple Wolnego Miasta Gdańska okresu inflacji, Poznań, 122pp.
   57. Przybek P., 2022. Powstanie Wielkopolskie 1918-1920 w korespondencji wojennej, 144pp.
   58. Putkiewicz A., (red.), 2008. Poczta Polska - wydanie specjalne 2008,s., 54s.
   59. Rosina R., Białek H., Boguń W., 1977. Filatelistyka w łódzkiem, PZF Okręg Łódzki, 398s.
   60. Schmutz L., Sztaba K., 2009. Znaczki wydania "Poczta Polska/Gen.-Gouv. Warschau" (nr kat. Fi: 6-16), 156s.
   61. Skibniewski M., 2016. Poczta w Gdyni. Od dyliżansu do ambulansu, Oficyna Verbi Causa, Gdynia, 143s.
   62. Szymczak P., 2023. Działalność poczty w Kaliszu (1706-1914). Śladami starych kaliskich przesyłek pocztowych, 509pp.
   63. Śnieżko A., 1963. Polska prasa filatelistyczna 1894-1962. Biblioteka Komisji Naukowo-Badawczej PZF, tom 6, Wrocław, 151s.
   64. Śnieżko A., 1964. Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku - zarys historyczny, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, 138s.
   65. Śnieżko A., 1965. Poczta miejska miasta st. Warszawy, 1915-1918, Biblioteka Komisji Naukowo-Badawczej ZG PZF, t.7, Agencja Wydawnicza Ruch, 142s.
   66. Tokar J., 2015. Polskie Militaria z okresu II wojny światowej, Fischer, 142s.
   67. Torz G., 2005. Znaczki pocztowe, stemple i materiały propagandowe z okresu plebiscytu na Górnym Śląsku, Wyd. Muzeum Śląska Opolskiego, 28s.
   68. Urbanek J., 2018. Rozwój Sieci usług pocztowych oraz telegraficznych do roku 1920 w Poznaniu. Katalog znaków pocztowych i telegraficznych stosowanych w poznańskich urzędach pocztowych, Wyd. Miejskie Posnania, 367pp.
   69. Vogels H., 2018. Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsk, Stemple ręczne, formularze, druki i nalepki. T.IV, 795pp.
   70. Vogels H., 2023. Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsk 1920-1939, Historia Dyrekcji Poczt i Telegrafów na Pomorzu oraz Dyrekcji Poczt i Telegrafów RP w Gdańsku, T.I, 648pp.
   71. Wincewicz T., 1988. Znaczki plebiscytowe Śląska Cieszyńskiego z 1920 roku, Wyd. Macierz Ziemi Cieszyńskiej, 40pp.
   72. Zbierski M., 2003. Polskie taryfy pocztowe 1918-1939. Zbiór tabel i dokumentów, Poznań, 568s.
   73. Zimowski L., 1972. Geneza i rozwój komunikacji pocztowej na ziemiach polskich, WKŁ, 528s.
   74. Żółkiewskis., 1958. Całostki Polskie oraz mające obieg na ziemiach polskich. Część 1: Koperty i sekretniki pocztowe. Biblioteka Komisji Naukowo-Badawczej ZG PZF, t.1, Agencja Wydawnicza Ruch, 117s.
   75. Żółkiewskis., 1960. Całostki Polskie oraz mające obieg na ziemiach polskich. Część 2: Karty pocztowe 1918-1939. Biblioteka Komisji Naukowo-Badawczej ZG PZF, t.3, Agencja Wydawnicza Ruch, 292s.
   76. Żółkiewskis., 1961. Całostki Polskie oraz mające obieg na ziemiach polskich. Część 3: Karty pocztowe 1939-1961. Biblioteka Komisji Naukowo-Badawczej ZG PZF, t.4, Agencja Wydawnicza Ruch, 207s.
   77. Praca zbiorowa, 1994. Poczta i filatelistyka w Toruniu, Wydawnictwo Aszdak, 187s.
   78. Praca zbiorowa, 1997. Historia poczty i filatelistyki w Bielsku i Białej, Poczta Polska, 155s.

początek strony

Albumy

   1. Alef-Bolkowiak G., 1972. Na frontach antyhitlerowskiej wojny. Album znaczków pocztowych, Agencja Wydawnicza Ruch, 291s.
   2. Dyczkowska A. (red.), 2014. Jan Paweł II na znaczkach Poczty Polskiej, Poczta Polska S.A., 95s.
   3. Kłoda-Dębska A., (ed.), 2011. Polish Stamps Design, Poczta Polska S.A., 199s.
   4. Nowy T., Więcek A., Miszczak M., 2011. Filateliści-Wrocławianie i ich kolekcje w zbiorach Muzeum Poczty i Telekomunikacji, 45s.
   5. Śnieżko A., 1957. Ekslibrisy Filatelistyczne, MPiT, Wrocław, 63s.

początek strony

Katalogi i podręczniki specjalizowane

 • Bielski J.T., 2011. Górny Śląsk 19.06.1922-30.04.1923. Podręcznik i katalog specjalizowany, 152s.
 • Bura F. i inni, 1989. Katalog specjalizowany znaczków pocztowych ziem polskich 1990, t.1-4, KAW, wyd. III.
 • Chrostowski W., 1998. Papież pielgrzym. Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata, Biblioteka Przeglądu Powszechnego, 94s.
 • Chrostowski W., 2017. Święty Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata 1978-200, Biały Kruk, 399pp.
 • Chrostowski W., 2021. Święty Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata 2005-2015, Biały Kruk, 421pp.
  Dunst J., 2007. Czesława Słani geniusz rytu. Katalog prac, Fischer.
 • Fischer 2024. Katalog polskich znaków pocztowych (i z Polską związanych) 2024*, t. I.
 • Fischer 2024. Katalog polskich znaków pocztowych (i z Polską związanych) 2024**, t. II.
 • Gładkowski M., Gryżewski T., 1957. Ilustrowany katalog znaczków polskich, 1860-1956 r., Biuro Wydawniczo-Propagandowe Ruch, 420s.
 • Hampel T., 1994. Polskie frankatury mechaniczne, t.I, Wyd. Łódzkie, 238s.
 • Hampel T., 1994. Polskie frankatury mechaniczne, t.II, Wyd. Łódzkie, 565s.
 • Hampel T., 1994. Polskie frankatury mechaniczne, t.III, Wyd. Łódzkie, 843s.
 • Haraburda A., 1981. Sport - znaczki poczty polskiej 1926-1981, KAW, 140s.
 • Jakubowski R., Rusiniak W., 1983. Stemple pocztowe o tematyce harcerskiej 1914-1980, MAW, 73s.
 • Kielbasa-Schoeni A., Fołta S., 2002. Podręcznik Specjalizowany Polskich Znaczków Pocztowych 1944-1999, Wydawnictwo 'U Marka', 952s.
 • Kielbasa-Schoeni A., Fołta S., 2009. Taryfikator i cennik opłat poczty polskiej w latach 1949-2009, Wydawnictwo 'U Marka', 516s.
 • Kościelniak M, 1972. Prowizoryczne stemple pocztowe Dolnego Śląska 1945-1947, Biuro Wydawnicze Ruch, 70s.
 • Łaszkiewicz A., Mikulski Z., 1960. Polskie znaki pocztowe, t. I-II, Biuro Wydawniczo-Propagandowe Ruch, 1-652.
 • Łaszkiewicz A., Mikulski Z., 1962. Polskie znaki pocztowe, t. III-IV, Agencja Wydawnicza Ruch, 653-1570.
 • Łaszkiewicz A., Tislowitz J, 1973. Polskie znaki pocztowe, t. IV, Agencja Wydawnicza RSW 'Prasa-Książka-Ruch', 1571-2081.
 • Machowski J., 1963. Poczty Polskie w Niemieckich Obozach Jeńców, 1.
 • Machowski J., 1963. Katalog poczty obozowej II C Woldenberg, 2.
 • Machowski J., 1963. Katalog poczty obozowej w Gross Born, obozu II D, 3.
 • Machowski J., 1963. Katalog poczty w Neubrandenburgu, Oflag Ii E, 4.
 • Machowski J., 1963. Katalog poczty obozowej VII A Murnau, 5.
 • Machowski J., 1963. Katalog poczty międzyobozowej w okręgu Lubecka, 6.
 • Machowski J., Ryblewski J., Schmutz L., Tyslowitz J., 1963. Poczty polskie w niemieckich obozach jeńców - cennik.
 • Matysiewicz-Maciejewicz O., Niewczas P., 2009. Jan Paweł II na datownikach okolicznościowych świata 1978-2008, Oficyna Poligraficzno-Wydawnicza 'Adam', 648s.
 • Miksteins. 1944. Znaczki Generalnego Gubernatorstwa i polskie, Katalog Pionier 1944, 278s.
 • Myślicki A., 1972. Katalog polskich stempli okolicznościowych, z.1, 1919-1944, 144s.
 • Myślicki A., 1972. Katalog polskich stempli okolicznościowych, z.2, 1945-1955, 160s.
 • Myślicki A., 1975. Katalog polskich stempli okolicznościowych, z.3, 1956-1959, 160s.
 • Myślicki A., 1974. Katalog polskich stempli okolicznościowych, z.4, 1960-1961, 144s.
 • Myślicki A., 1974. Katalog polskich stempli okolicznościowych, z.5, 1962-1963, 116s.
 • Myślicki A., 1973. Katalog polskich stempli okolicznościowych, z.6, 1964-1965, 136s.
 • Myślicki A., 1973. Katalog polskich stempli okolicznościowych, z.7, 1966-1967, 148s.
 • Myślicki A., 1972. Katalog polskich stempli okolicznościowych, z.8, 1968-1969, 132s.
 • Myślicki A., 1973. Katalog polskich stempli okolicznościowych, z.9, 1970-1971, 140s.
 • Myślicki A., 1974. Katalog polskich stempli okolicznościowych, z.10, 1972-1973, 132s.
 • Myślicki A., 1976. Katalog polskich stempli okolicznościowych, z.11, 1974-1975, 124s.
 • Myślicki A., 1977. Katalog polskich stempli okolicznościowych, z.12, Wykazy, 96s.
 • Myślicki A., 1980. Katalog polskich stempli okolicznościowych, z.13, 1976-1978, 140s.
 • Myślicki A., 1983. Katalog polskich stempli okolicznościowych, z.14, 1979-1981, 132s.
 • Myślicki A., 1978. Katalog polskich stempli okolicznościowych, z.15, 1982-1986, 212s.
 • Myślicki A., 1996. Katalog polskich stempli okolicznościowych, z.16, 1987-1989, 104s.
 • Pachoński A., 1941. Pachońskiego katalog znaczków pocztowych Polski i Litwy Środkowej 1930 z dodatkami z roku 1934, 1937 i 1938, Dom Filatelistyczny A. Pachoński, 189s.
 • Pachoński A., 1942. Katalog znaczków pocztowych Guberni Generalnej, Polski i Litwy Środkowej, Dom Filatelistyczno-Wydawniczy A. Pachoński, 126s.
 • Pelczar P., Ziółkowski W., 2017. Austriackie całostki i formularze pocztowe dla ludności polskojęzycznej w zaborze austriackim 1871-1918, 119s.
 • Przybek P., 2003. Stemple Wolnego Miasta Gdańska okresu inflacji, 122s.
 • Rosiak K., 2010. 150 lat pierwszego polskiego znaczka pocztowego, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, 24s.
 • Wincewicz T.,1988. Znaczki plebiscytowe Śląska Cieszyńskiego z 1920 roku, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, 47s.
 • Wincewicz B., Wincewicz T.,1985. Bibliografia zawartości polskich czasopism filatelistycznych, 1894-1939, z.1, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, 16s.
 • Wincewicz B., Wincewicz T.,1986. Bibliografia zawartości polskich czasopism filatelistycznych, 1894-1939, z.2, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, 16s.
 • Wincewicz B., Wincewicz T.,1986. Bibliografia zawartości polskich czasopism filatelistycznych, 1894-1939, z.3, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, 16s.
 • Wincewicz B., Wincewicz T.,1986. Bibliografia zawartości polskich czasopism filatelistycznych, 1894-1939, z.4, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, 64s.
 • Wincewicz B., Wincewicz T.,1986. Bibliografia zawartości polskich czasopism filatelistycznych, 1894-1939, z.5, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, 16s.
 • Wincewicz B., Wincewicz T.,1987. Bibliografia zawartości polskich czasopism filatelistycznych, 1894-1939, z.6, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, 16s.
 • Wincewicz B., Wincewicz T.,1987. Bibliografia zawartości polskich czasopism filatelistycznych, 1894-1939, z.7, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, 16s.
 • Wincewicz B., Wincewicz T.,1988. Bibliografia zawartości polskich czasopism filatelistycznych, 1894-1939, z.8, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, 16s.
 • Wincewicz B., Wincewicz T.,1988. Bibliografia zawartości polskich czasopism filatelistycznych, 1894-1939, z.9, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, 16s.
 • Wincewicz B., Wincewicz T.,1989. Bibliografia zawartości polskich czasopism filatelistycznych, 1894-1939, z.10, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, 16s.
 • Wincewicz T.,2003. Polskie znaki pocztowe, filatelistyka, historia i eksploatacja Poczty Polskiej. Bibliografia wydawnictw zwartych, PAF, 128s.
 • Witkowski J., 1934. Witkowskiego katalog znaczków polskich 1934, Dom filatelistyczny Jana Witkowskiego, 59s.
 • Witkowski J., 1939. Witkowskiego mały katalog znaczków polskich 1939, Dom filatelistyczny Jana Witkowskiego, 56s.
 • Wróblewski W., 1997. Lublin. Datowniki i stemple okolicznościowe, Polskie Tow. Numizmatyczne, 120s.

* Katalog polskich znaków pocztowych (i z Polską związanych) Tom I jest wydawnictwem corocznym, regularnie ukazującym się od 1995 roku. Jest to opracowanie zespołowe koordynowane przez J.Wolochę, który jest redaktorem odpowiedzialnym.
**Katalog polskich znaków pocztowych (i z Polską związanych) Tom II jest wydawnictwem powtarzalnym, o nieregularnym wydawania co kilka lat. Jest to opracowanie zespołowe koordynowane przez J.Wolochę, który jest redaktorem odpowiedzialnym.

początek strony