Przedstawiam opracowanie dotyczące nalepek "R" z kodem kreskowym jednoczęściowym, które obowiązywały w obiegu pocztowym Poczty Polskiej do oznaczania listów poleconych w okresie od 2006 roku do końca 2011 roku oraz wieloczęściowych wprowadzonych w 2012 roku. W skład opracowania wchodzą zasady klasyfikacji obu rodzajów nalepek polecenia, propozycje sposobów ich oznaczania oraz propozycje katalogów dla obydwu rodzajów nalepek. Aktualnie dostępne opracowanie, udostępnione w listopadzie 2020 roku, jest aktualizacją opracowania wcześniejszego.

Katalog nalepek R z kodem kreskowym

Poniżej zamieszczone jest opracowanie dotyczące drukowanych "R" z kodem kreskowym, które jest następną częścią zamieszczonego wcześniej opracowania "Katalog nalepek R". Opracowanie zawiera poza omówieniem  rodzajów drukowanych "R" także  propozycje ich klasyfikacji.

Katalog nalepek R drukowanych z kodem kreskowym

 

Henryk Kucia
adres e-mail: kuciah@interia.pl