Uważni Czytelnicy naszej Biblioteki zapewne widzą (niektórzy nawet wprost pytają), że wśród niektórych udostępnionych czasopism występują niekiedy braki skanów. Przyczyna tego stanu rzeczy jest prosta: skany czasopism w Bibliotece i-KF pochodzą z różnych źródeł - najczęściej są to zbiory członków naszego Koła lub osób prywatnych (spoza PZF), czasem korzystamy też z zasobów Biblioteki PZF zlokalizowanej w Warszawie. Niestety nie zawsze w tych źródłach możemy znaleźć wszystko, co chcemy (i możemy) udostępnić - stąd braki. W tym miejscu chcemy stworzyć listę wszystkich poszukiwanych przez nas do digitalizacji numerów czasopism, na bieżąco aktualizowaną. Osoby, które są w posiadaniu któregoś z wymienionych zeszytów uprzejmie prosimy o kontakt na adres: i.kolo.pzf@gmail.com celem ustalenia szczegółów: możliwe jest przyjęcie przez nas już zeskanowanego materiału, jak również przesłanie do nas papierowych egzemplarzy do zeskanowania (nasze Koło pokrywa w takim wypadku z własnych środków koszt wysyłki w obydwie strony).

Lista aktualnie poszukiwanych czasopism: Zaproponuj, może będziemy zainteresowani:-)